Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακοινώνει ότι στις 05/08/2020 πραγματοποιήθηκε στο χώρο των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, η υπογραφή της Σύμβασης για το Έργο: «Διαμόρφωση του Αλιευτικού Καταφυγίου και του Ποταμού στο   Λιοπέτρι (Φάση Α) 

 Η Σύμβαση υπογράφτηκε από τον Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, κ. Κυριάκο Κούνδουρο εκ μέρους του Εργοδότη Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς και από τον κ. Νικόλα Λοή εκ μέρους της Αναδόχου Εταιρείας Lois Builders Ltd, έναντι του ποσού των € 8.117.000,00 συν Φ.Π.Α.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και Εθνικούς Πόρους (Κυπριακή Δημοκρατία).

Η διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης είναι 30 μήνες από την ημερομηνία έναρξης του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τη Διαμόρφωση του Αλιευτικού Καταφυγίου και του Ποταμού στην κοινότητα Λιοπετρίου και την οργάνωσή τους σε ένα Εθνικό Πάρκο, με έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα.

Η μελέτη του Έργου έχει επιλεγεί στο πλαίσιο  Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και ανατέθηκε στους Μελετητές Ιερείδης και Μιχαήλ Αρχιτέκτονες που κέρδισαν το Α' Βραβείο.

Στόχος είναι ένα Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης το οποίο βασίζεται σε τρεις σημαντικούς άξονες, στην ομαλή λειτουργία του Αλιευτικού Καταφυγίου, στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Ποταμού με τη δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου με βασικά έργα υποδομής και στη δημιουργία σημαντικού πόλου έλξης για τον επισκέπτη.

Μεταξύ άλλων το Έργο περιλαμβάνει:

 -Διευκολύνσεις Αλιευτικού Καταφυγίου

- Γέφυρα σύνδεσης ανατολικής και δυτικής όχθης του Ποταμού

- Εκπαιδευτικό Κέντρο Αλιείας

- Πολυλειτουργικό χώρο

- Περίπτερο εισόδου

- Πεζόδρομο – Ποδηλατόδρομο


Η ανάπτυξη θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στους καθημερινούς χρήστες του χώρου, όσο και στους επισκέπτες.