Αγορά Ακινήτων: Προκλήσεις και ευκαιρίες

 

Ο τομέας των ακινήτων υπήρξε ανέκαθεν βασικός πυλώνας ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Αναμφίβολα, κάθε μεταβολή στον κύκλο εργασιών του κλάδου, επηρεάζει τα δεδομένα του συνόλου της οικονομίας, της αγοράς εργασίας, αλλά και του επιπέδου ζωής και ευημερίας των πολιτών.

Παράλληλα, είναι κοινή διαπίστωση ότι κάθε χρονική συγκυρία φέρνει μαζί της νέες προκλήσεις και ευκαιρίες -κάποιες φορές απρόβλεπτες, επανακαθορίζοντας τους όρους των στοιχημάτων που επιβάλλεται να κερδηθούν.

 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

 

  • Μείωση ζήτησης λόγω οικονομικής ύφεσης και αύξησης επιτοκίων

Η ραγδαία αύξηση των επιτοκίων καθώς και η νέα τάξη πραγμάτων που έχει δημιουργηθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έχουν άμεσες επιπτώσεις στην Κυπριακή οικονομία και κατ’ επέκταση την αγορά ακινήτων.  Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες που επικέντρωσαν τις προωθητικές τους ενέργειες σε αγορές εξωτερικού και κυρίως στη Ρωσική αγορά ίσως πληγούν σημαντικά. Επιπλέον, είναι συγκλίνουσα άποψη πως εάν δεν υποχωρήσει το πρόβλημα μέχρι το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθεί το χαμένο έδαφος.

  • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Επιτακτική ανάγκη παραμένει η πάταξη της γραφειοκρατίας, η απλοποίηση των διαδικασιών και ο εκσυγχρονισμός νομοθεσιών, δομών και πρακτικών. Ο ανταγωνισμός διεθνώς είναι έντονος και οι όποιες δυσλειτουργίες, απλώς «σπρώχνουν» τους επενδυτές σε πιο φιλικούς για την επιχειρηματικότητα προορισμούς.

 

Η αγορά ακινήτων, η οποία τα τελευταία χρόνια ταλανίζεται από απρόβλεπτες αστάθειες και εξωγενείς παράγοντες, καλείται να επαναπροσδιορίσει την πορεία της, αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

  • Εξωστρέφεια

Κεφαλαιώδους σημασίας είναι η εξωστρέφεια του τομέα σε νέες αγορές. Θα πρέπει να εξευρεθούν διάφοροι τρόποι και να δοθούν ελκυστικά κίνητρα για να συνεχίσει να είναι ελκυστική η αγορά ακινήτων από ξένους αγοραστές. Οι ξένοι επενδυτές αποτελούν τους αιμοδότες της οικονομίας μας, με τεράστια συνεισφορά σε παραγωγικούς κλάδους ζωτικής σημασίας. «Κλειδί» σε αυτή την προσπάθεια είναι η ευελιξία και η πολυσυλλεκτικότητα.

  • Έμφαση στην ποιότητα

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ποιότητα των έργων, στον συνολικό σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική, την ποιότητα των υλικών και τη φινέτσα που θα τα χαρακτηρίζει. Σε συνδυασμό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει η Κύπρος ως επενδυτικός προορισμός, ο παράγοντας «ποιότητα» προσθέτει αξία στο προϊόν που προσφέρουμε.

 

  • Πρόσβαση σε δανεισμό

Οι ντόπιοι αγοραστές είναι κατά κάποιο τρόπο οι πιο σοβαροί επενδυτές στην τοπική αγορά ακινήτων, καθότι αποκτούν πρόσβαση σε ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες, λόγω των εκπτώσεων και κινήτρων που προσφέρουν οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, υπό το φως των νέων δεδομένων. Ως αποτέλεσμα των νέων δεδομένων στην οικονομία αρκετοί Κύπριοι σίγουρα θα επιλέξουν να επενδύσουν σε ακίνητα υψηλής και διαχρονικής απόδοσης, ειδικά στα παράλια όπου θεωρούνται χαμηλού ρίσκου και συντηρούν σταθερές αποδόσεις.

Εν κατακλείδι, επιβάλλεται να μελετήσουμε εις βάθος τα νέα δεδομένα και τις τάσεις της αγοράς και μέσα από συλλογική προσπάθεια να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την οικονομία της Κύπρου. Καλούμαστε να εργαστούμε μεθοδικά και δημιουργικά, να αναπτύξουμε μεγαλύτερες ταχύτητες και να διορθώσουμε τις όποιες στρεβλώσεις, ώστε να παραμείνει ο κλάδος ατμομηχανή της κυπριακής οικονομίας.